کد پیشواز همراه اول از حمید عسگری

 

zx آوای انتظار حمید عسگری

۳۰۳۱۹  قسم
۳۰۳۱۷  هرچی بگی همونه ۱
۳۰۳۱۴  به عشق تو
۳۰۳۱۳  اگه به تو نمیرسم…
.
۳۱۹۸۱  فرشته (۲)
۳۱۹۸۰  فرشته (۱)
.
۳۱۹۹۵  واسه اینه که (۲)
۳۱۹۹۴  واسه اینه که (۱)
.
۳۱۹۹۹  وقت رفتن (۲)
۳۱۹۹۸  وقت رفتن (۱)
.
۳۱۹۸۸  خنده و گریه (۲)
۳۱۹۸۷  خنده و گریه (۱)
.
۳۱۹۹۷  چشمای تو (۲)
۳۱۹۹۶  چشمای تو (۱)
.
۳۱۹۸۳  گل من (۲)
۳۱۹۸۲  گل من (۱)
.
۳۱۹۹۳  تقصیر (۳)
۳۱۹۹۲  تقصیر (۲)
۳۱۹۹۱  تقصیر (۱)
.
۳۱۹۸۶  خسته شدم (۳)
۳۱۹۸۵  خسته شدم (۲)
۳۱۹۸۴  خسته شدم (۱)
.
۳۱۹۹۰  ستاره (۲)
۳۱۹۸۹  ستاره (۱)

  • admin جمعه 12 / 07 / 1392
  • نظرات