آوای انتظار آلبوم دیگه میرم از مجید خراطها

 

majid آوای انتظار آلبوم دیگه میرم از مجید خراطها

تو غصه نخور مجید خراطها – ۳۲۱۰۳
.
بلاتکلیف مجید خراطها – ۳۲۱۰۴
.
دار و ندار مجید خراطها – ۳۲۱۰۵
.
دیگه میرم مجید خراطها – ۳۲۱۰۶
.
حلقه مجید خراطها – ۳۲۱۰۷
.
تغییر کردی مجید خراطها – ۳۲۱۰۸
.
نگران مجید خراطها – ۳۲۱۰۹
.
بهونه مجید خراطها – ۳۲۱۱۰
.
منو ببخش مجید خراطها – ۳۲۱۱۱
.
تو عوض شدی مجید خراطها – ۳۲۱۱۲
.
مسافر مجید خراطها – ۳۲۱۱۳
.
تو آزادی مجید خراطها – ۳۲۱۱۴
.
اشتباه کردم مجید خراطها – ۳۲۱۱۵
.
خدانگهدار مجید خراطها – ۳۲۱۱۶

  • admin جمعه 12 / 07 / 1392
  • نظرات