این تصاویر از کاخ بابک زنجانی در کیش است. همچنین گفته می شود مجموعه طهران قدیم که در این جزیره نیز در حال ساخت است به بابک زنجانی تعلق دارد.

کاخ بابک زنجانی در کیش! +تصاویر

کاخ بابک زنجانی در کیش! +تصاویر

کاخ بابک زنجانی در کیش! +تصاویر

  • admin 14 / 07 / 1392
  • نظرات