سیتنا / مدونا خواننده مشهور پاپ در هنگام بازدید از باشگاه ورزشی " Hard Candy" که قرار است در ماه اکتبر آینده در رم پایتخت ایتالیا افتتاح شود در برابر دوربین ها و هوادارانش زشت ترین لبخند خود را زد و توجه رسانه ها را جلب کرد.
 
به گزارش سیتنا، این ستاره 55 ساله که بلوز دامن سیاهی بر تن داشت هنگامیکه با ژست لبخند می خواست تزیین جدید دندان هایش با طلا را به رخ حاضران بکشد، خبرنگاران فضول و فرصت طلب را به جان خود انداخت تا از تصاویر منزجرکننده ای که از وی گرفتند، سوژه ای جنجالی بسازند.
سیتنا / مدونا خواننده مشهور پاپ در هنگام بازدید از باشگاه ورزشی " Hard Candy" که قرار است در ماه اکتبر آینده در رم پایتخت ایتالیا افتتاح شود در برابر دوربین ها و هوادارانش زشت ترین لبخند خود را زد و توجه رسانه ها را جلب کرد.
 
به گزارش سیتنا، این ستاره 55 ساله که بلوز دامن سیاهی بر تن داشت هنگامیکه با ژست لبخند می خواست تزیین جدید دندان هایش با طلا را به رخ حاضران بکشد، خبرنگاران فضول و فرصت طلب را به جان خود انداخت تا از تصاویر منزجرکننده ای که از وی گرفتند، سوژه ای جنجالی بسازند.
 
به گزارش العربیه.نت تصاویر مخابره شده از مدونا انتقاد برخی از رسانه های آمریکایی را به دنبال داشت که از لبخند وی به عنوان زشـت ترین لبخند نام بردند.
 
اما برخی از رسانه های دیگر از شجاعت این خواننده آمریکای تمجید کردند، زیرا با اشاره به اینکه وی در حال درمان دندان هایش می باشد افزودند که با این همه جرات کافی برای ظاهر شدن درمقابل دوربین ها و هوادارانش را دارد.
 
مدونا زشت
 
منبع : سیتنا
  • admin چهار شنبه 10 / 07 / 1392
  • نظرات